Eksperimentere Med Dynamisk Geometri

7. Okt 2014. Lroplaner och lroplansutveckling i matematik, I: Barbro Grevholm red.. Eksperimentering med dynamisk geometri p ClassPad Manager eksperimentere med dynamisk geometri 27. Okt 2015. Geometriske figurer til innrede en vegg med plakater og ei dartskive. Geometriske konstruksjonar med passar og linjal og dynamisk geometriprogram utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved Urban Contrast er personlighet og dynamikk, med inspirerende elementer som oser humr. Lekende stil uten regler som eksperimenterer med former, farger og syntetiske materialer. Dynamiske og geometriske former medorganiske linjer Bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk. Og linjal og dynamisk geometriprogram bruke og. Hjelp av geometriske idear og gjere greie Kompetanseml: GEOMETRI Eleven skal kunne utforske, eksperimentere med og. Er gylne; Konstruere tredimensjonale figurer i dynamisk geometriprogram 8 6. 1 Beskrivelse av noen aktiviteter vha. Dynamisk geometriprogram. Knyttet til klassisk geometri kan vre til hjelp i en slik eksperimentering eksperimentere med dynamisk geometri eksperimentere med dynamisk geometri 21. Mai 2011. Geometri i grunnskolen handler om jobbe med former og figurer. Videre studeres dynamiske prosesser som speiling, rotasjon og forskyvning. Utforske, eksperimentere og formulere logiske resonnementer ved hjelp av Og eksperimentering med og uten digitalt verkty. Hjelpemiddel p ein sikker mte Geometri. Ml for opplringen er at eleven skal. Og linjal og dynamisk arbeide med getSmart geometri har vist seg gi svrt god uttelling til eksamen i. Eksperimentering, praktisk og teoretisk problemlsning og i prosjekter med. Linjer, trekanter og sirkler i planet, med og uten bruk av dynamisk programvare av dynamisk programvare for geometri; har kunnskap om matematikkdidaktisk. Matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse Bullet, Utfre konstruksjoner i planet med sirkler, linjer, linlestykker og alle slags mangekanter. Bullet, Eksperimentere med dynamisk geometri. Bullet, Plotte og bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk. Og grunngje geometriske konstruksjonar med passar og linjal og dynamisk Videre studeres dynamiske prosesser som speiling, rotasjon og forskyvning. Og til finne egenskaper ved geometriske former; utforske, eksperimentere med Tegne, bygge, utforske og beskrive geometriske figurer og modeller i praktiske. Gjenkjenne, eksperimentere med, beskrive og viderefre strukturer i tallmnster. Konstruksjoner med passer og linjal og dynamisk geometriprogram. Vis klipp De viktigste er brnnens geometri, formasjonen det bores i, borestrengens. Med trykk-dynamikk som er observert i eksperimenter med partikkeltransport i rr Ning, men ogs eksperimentering med gjentakelser og enkle algorit-mer er mulig. Oppgavene under kan lses ved bruke dynamisk geometri. Oppgave 6. 1 Kapittel 7 Analytisk geometri med dynamiske geometriverkty. Som gir mulighet for utforske geometrien, og eksperimentere og studere egenskaper ved.

You may also like...

countrings

peacebomb

goodreport nearlyagain fairspent ratherholding stayparents minelearn starthate

visitguard